Over Dogma    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
Creativiteit is de basis van alle ontwikkeling.
Stichting Dogma is een kleine ideële organisatie die zich als doel heeft gesteld om, door middel van kunst en cultuur, de wereld en de mensen een beetje mooier te maken. Vanaf 1989 zijn wij actief met tal van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.  `Creativiteit` is immers de belangrijkste ontwikkeling wat een mens heeft. Creativiteit geeft het vermogen om nieuwe dingen te ontdekken, over de horizon heen te kijken, af te wijken van platgetrapte paden, oplossend vermogend te denken en de grenzen, van dikwijls in beton gegoten regels en van jezelf,  te overschrijden. Zonder creativiteit leefde de mens nog in het paleolithicum, werden belangrijke medicijnen nooit ontdekt, was er geen theater of kunst.. Creativiteit heeft niets te maken met `iets` wel of niet kunnen, maar de `durf` om het te proberen. Iets maken, creëren, wat helemaal uit jezelf komt, hoe het er ook uit ziet, is van jou, het is jou creatie, jij brengt het in de wereld, in het leven. Het is totaal niet van belang wat anderen er van denken of vinden, het komt uit jou. Deze erkenning en waardering in jezelf zal je helpen het geluk, de rust, en het geloof in jezelf te vinden.  

 "CREATIVITEIT is belangrijker dan kennis”   Albert Einstein  (1879-1955)

Bij onze instelling zijn professionele kunstenaars actief in verschillende disciplines zoals tekenen, schilderen, beeldhouwen, theater, design, enz.., Deze professionals bieden, geheel belangeloos, hun diensten aan om de verscheidenheid aan activiteiten en projecten te kunnen realiseren. Daarnaast worden wij bijgestaan door enthousiaste vrijwilligers. Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen, dus ook mensen met een beperkt inkomen, gebruik kunnen maken van onze diensten hebben wij daar speciale regelingen voor. Dit geldt ook voor  instellingen, scholen, verenigingen en stichtingen met een beperkt budget.

  

 
 
Activiteiten van Dogma zijn:

 
 
 
 
INSCHRIJVINGSSTOP
 
KINDERKUNSTKLAS
 
De kinderkunstklas zit momenteel vol.
 
 Gezien de vele aanmeldingen en de lange wachtlijst is er op dit moment tijdelijk een inschrijvingsstop
voor de kinderkunstklas. 
 
In verband met de doorstroming naar de jeugdkunstgroep hopen wij na de zomervakantie weer nieuwe kinderen te kunnen inschrijven.
 
 Afbeelding invoegen
 

 
Afbeelding invoegen
Illustratie gemaakt voor het kinderboek `Minke`.
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________