School workshops
 
Beeldende vorming speciaal voor de basisschool
Door verschillende omstandigheden hebben steeds meer  basisscholen minder mogelijkheden  tot het geven van creatieve vorming aan hun leerlingen.
Feitelijk een tegenstrijdige ontwikkeling omdat inmiddels uit vele vooraanstaande onderzoeken duidelijk is gebleken dat  het stimuleren en ontwikkelen van creativiteit bij kinderen essentieel is voor de ontwikkeling, geluksgevoel en weerbaarheid voor hun verdere leven.
Ook de overheid ondersteunt en stimuleert  deze belangrijke creatieve ontwikkeling met allerlei maatregelen.
 
Voor leraren op de basisscholen is het dikwijls moeilijk om hier een gevarieerd volwaardig  lesprogramma voor aan te bieden. Gebrek aan kennis en ervaring ligt hier vaak aan ten grondslag. Daarnaast spelen vaak gebrek aan tijd en financiĆ«le middelen een belangrijke rol. Ideaal zou natuurlijk zijn om een vaste leerkracht in dienst te hebben die gespecialiseerd is in het verzorgen van creatieve lessen. De vroegere `handenarbeidmeester` of `handenarbeidjuf`. Helaas is dit vergane glorie,...of toch niet.
  
Spannende , leuke,  creatieve `doe` lessen voor in de klas.
Speciaal voor het basisonderwijs hebben wij een aantal brede evenwichtige creatieve maar vooral leuke lessen ontwikkeld voor zowel de onder - als bovenbouw.
Deze lessen kunnen  in een totaal pakket maar ook als `losse` les worden gegeven.
 

 
Totaal pakket.
Dit pakket bestaat uit een aantal vaste blokken die op een vaste tijd wekelijks worden gegeven. In dit creatieve lespakket maken de kinderen kennis met de creatieve ontwikkeling van de mens vanaf het paleolithicum tot aan het heden. Op een duidelijke en speelse wijze wordt uitgelegd waardoor er (kunst)stromingen ontstaan, wat ze te betekenen hebben, hun kenmerken en het doel.  Door middel van leuke en duidelijke voorbeelden worden de onderlinge verbanden uitgelegd tussen de schilderkunst, bouwkunst en industriĆ«le ontwikkeling. Welke kunstenaars, schrijvers of architecten speelden hierbij een grote rol? Het grootste deel van het totaalpakket zal bestaan uit het `zelf `doen.
De kinderen maken kennis met diverse technieken zoals schilderen, etsen, klei, zeefdruk. Het lespakket kan worden afgesloten met een `eigen` expositie.
 
Losse items.
Een losse les kan bijvoorbeeld gaan over een bepaalde (beroemde) kunstenaar, een kunstwerk, een bepaalde kunststroming of een algemene introductie ver kunst en cultuur.
Deze lessen kunnen zowel alleen theoretisch/verbaal worden gegeven of met een `doe` opdracht.

Losse lessen kunnen ook gaan over een bepaalde techniek zoals bijvoorbeeld tekenen, schilderen, etsen, zeefdrukken, beeldhouwen (klei). Dit zijn specifieke `doe` lessen.

Deze losse lessen zijn uitermate geschikt als aanvulling op de eigen schoolkunstprojecten en lessen van de school.


 

 
 
 
Omdat creatieve ontwikkeling voor een  kind van essentieel belang is heeft de overheid, speciaal voor het primair onderwijs diverse instanties in het leven geroepen waaruit scholen middelen kunnen genereren om dit te bekostigen.
Informatie hierover is onder andere beschikbaar op onderstaande link.
 
 
 

 
X