Visie
 
 
Creativteit

In onze moderne en vooral jachtige maatschappij waarin de consumptiedrang en zucht naar geld en bezit onhoudbaar lijken te zijn, en waarin `duurzaamheid` slechts een woord is waarvan alle betekenis nagenoeg verloren is gegaan blijkt er geen ruimte meer te zijn voor een eigen identiteit. Van de `wieg` tot het `graf`` wordt de moderne mens hapklare brokken voorgeschoteld die hij zonder te hoeven nadenken zo kan doorslikken.  Het speelgoed speelt zichzelf, het werk van de dag is exact hetzelfde als de voorgaande dagen, je meningen zijn al bepaalt door de media, het entertainment zit` kant en klaar` in de televisie.

En om de hebzucht te stimuleren wordt je dagelijks bedolven met reclame over de meest zinloze producten waarvan de reclamemakers je proberen te overtuigen dat je zonder deze producten wel een heel sober leven lijdt en niet meer van belang bent voor de maatschappij.

Om er voor te zorgen dat men als mens volgzaam blijft en niet teveel zal nadenken over de inhoud van zijn leven is het belangrijk om er voor te zorgen dat hij zal inboeten op zijn creativiteit. `Creativiteit` is immers de belangrijkste ontwikkeling wat een mens heeft. Creativiteit geeft het vermogen om nieuwe dingen te ontdekken, over de horizon heen te kijken, af te wijken van platgetrapte paden, oplossend vermogend te denken en de grenzen van , dikwijls in beton gegoten, regels te overschrijden.

Zonder creativiteit leefde de mens nog in het paleolithicum, werden belangrijke medicijnen nooit ontdekt, was er geen theater of kunst.

 

Creativiteit is essentieel om te kunnen overleven.
Creativiteit zit in elk mens, echter in onze moderne maatschappij komt de ontwikkeling hiervan nagenoeg niet meer tot stand..
Zowel in de opvoedingssfeer als op scholen wordt hier zeer weinig aan gedaan. Immers, wat heeft een supermarkt aan een `creatieve` caissière, of wat heeft men aan een `creatieve` productiemedewerker.
Uiteindelijk gaat het hier om gewoon geld verdienen en wat heb je dan aan een `lastpak` met eigen ideeën. Hetzelfde geldt `grosso modo` ook voor de zogenaamde managers of ceo`s

De meeste zijn volgens mij zeer behoudend door de angst hun vermogen te kunnen verliezen. Immers bij creativiteit is de kans dat een ingeslagen weg doodloopt zeer groot. Creativiteit is dan ook geen zekerheid maar het vermogen om de dapperheid te hebben meerdere wegen te onderzoeken en niet platgetrapte banen te blijven volgen..
Uiteindelijk komt men hierdoor wel op de juiste weg.                                                                                      
 

 

Deze `dapperheid` zorgt er ook voor dat men zich niet meer volledig afhankelijk voelt van de zogenaamde zekerheden en grillen die de maatschappij biedt.  De eigenwaarde van de mens zal hierdoor stijgen, men zal gemakkelijker oplossingen kunnen creëren voor problemen. Creativiteit heeft niets te maken met `iets `wel of niet kunnen, maar de `durf` om het te proberen.

Iets maken, creëren, wat helemaal uit jezelf komt, hoe het er ook uit ziet, is van jou, jij brengt het in de wereld, in het leven. Het is totaal niet van belang wat anderen er van denken of vinden, het komt uit jou.

Deze erkenning en waardering in jezelf  kan je helpen het geluk of de rust in jezelf te geven.

In het bijzonder schilderen is een goede manier om creativiteit te stimuleren en/of te ontwikkelen.

Als de onbevangenheid en vrijheid er eenmaal is ontstaan er prachtige dingen.
Toegegeven dat het ontwikkelen van je eigenwaarde vaak moeilijker is dan volgen wat een ander van je verwacht.
Maar ook die ander tast veelal in het duister.
 
Creativiteit zorgt er voor dat je leeft, dat je er als individu bent.

 

Johan van Konijnenburg

 

http://johanvankonijnenburg.nl

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  
Deze visie zorgde er onder andere voor dat mensen zich aangetrokken voelden om te komen leren en werken in het atelier van Johan. Doordat er telkens meer mensen kwamen heeft een aantal van deze het initiatief genomen om een stichting in het leven te roepen. Dit om het een en ander in goede banen te leiden en de kunstenaar Johan van Konijnenburg te vrijwaren van alle bijkomende bureaucratische rompslomp. 
Een stichting, met de naam `De Oude School`, werd opgericht in 1994.
De naam voor deze stichting was afkomstig van het atelier dat gehuisvest was in een voormalige oude school. Hoewel er een expansieve groei was van mensen (kinderen, volwassenen, mensen met een verstandelijke- en/of lichamelijke beperking) die graag in het atelier wilden komen werken, en meerdere instellingen gebruik gingen maken van de bijzondere diensten van Johan en dit atelier, was de jonge stichting onderhevig aan een turbulente periode van talloze verhuizingen.
Na een korte reorganisatie is in 2004 de naam van de stichting veranderd in `stichting DOGMA`.
Sinds 2005 beheert de stichting een atelier in de gemeente Hellevoetsluis.
 
 
 
 
 
Share on facebook