Bijdragen
 
 
Bijdragen per maand
Als stichting met een ideëel karakter zijn wij afhankelijk van subsidies, giften en bijdragen. Wij hanteren geen administratie of inschrijvingskosten.
Je mag altijd 3 á 4 weken kosteloos meedoen om te kijken of het atelier is wat je zoekt.

* Aan elk lid wordt een vaste maandelijkse bijdrage gevraagd. 
Mensen met een indicatie kunnen een (zorg/arbeid) overeenkomst afsluiten, indien dit niet mogelijk of wenselijk is geldt er een reguliere maandelijkse bijdrage.
Stichting Dogma is hoofdonderaannemer van stichting Pameijer.  Cliënten van stichting Pameijer kunnen hiervoor contact opnemen met hun arrangeur of persoonlijk begeleider(ster).
  
Bijdragen   (per maand)
____________________________________________________________________________________________________________________________________


Jeugdgroep                     27, 50  euro.  Inclusief dragers en consumpties (koffie/thee/fris)   
                                               Om ook thuis fijn te kunnen tekenen en schilderen draag jezelf de zorg voor je verf en penselen   (Geldt niet voor de proefperiode)
 
Volwassenen  (23+)         53, 00  euro.  Inclusief. consumpties (koffie/thee/fris) 
                                               Om thuis te kunnen werken, en indien je dit zelf wenst  thuis oefeningen uit te voeren, draag jezelf de zorg voor je  dragers , verf en penselen.
 
Elk 2e, of volgend, lid,  van bovengenoemde groepen, uit  één gezin (zelfde woonadres) betalen slechts 50% van de bovenstaande vermelde bijdragen.
((laagste bijdrage ontvangt de korting.)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Spetters                        Vergoeding wordt conform indicatie berekend overeenkomstig wettelijke NZA/WMO voorwaarden. 
                                               Indien er geen indicatie is verstrekt gelden onderstaande bedragen.

zaterdag                             (8,6 uren / 2 dagdelen per maand)             45, 00 - euro.    Inclusief   dragers , verf, en gebruik van materialen, consumpties.   
maandag                            (34 uren / 8,5 dagdelen per maand)          150, 00, - euro.   Inclusief   dragers , verf, en gebruik van materialen, consumpties.
donderdag                       (34 uren / 8,5 dagdelen per maand)        150, 00, - euro.   Inclusief   dragers , verf, en gebruik van materialen, consumpties.              
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan het atelier. Neem daarom altijd Contact met ons op als je door lage inkomsten (bijstand niveau) problemen zou hebben om deze maandelijkse bijdrage te voldoen. Je bent altijd welkom. 
Privacy is gewaarborgd, wij verstrekken geen informatie aan derden.
 
 
 
 
Exposities/presentaties
Met regelmaat is er een presentatie of expositie.  Deelname hieraan is altijd op vrijwillige basis.
Hoewel de kosten voor het organiseren van een presentatie/expositie hoog zijn wordt deze niet aan de deelnemers doorberekend zodat iedereen die dat graag wilt gewoon mee kan doen. (Er kan in bijzondere omstandigheden wel om een  geringe vrijwillige bijdrage in de kosten worden gevraagd.)
 
Excursies / dagtripjes
Met regelmaat organiseren wij leuke excursies en uitstapjes naar musea, theater, tentoonstellingen, presentaties en andere leuke locaties.
Deelname hieraan is altijd vrijwillig.
Voor de Spetters (kunstenaars met een beperking)  zijn hier geen kosten aan verbonden.
 
Kunstwerken
Voor de volwassenengroep en de jeugdgroepen geldt, dat alle kunstwerken die je maakt automatisch je eigendom worden.
Voor de verstandelijk gehandicapten kunstgroep / dagbesteding geldt dat alle kunstwerken eigendom van de maker worden met uitzondering van enkele werken waar dit speciaal over afgesproken is.  Dit ten behoeve van de jaarlijkse traditionele expositie.
 
Informatie
Klik hier  voor meer informatie over deelname.
Voor vragen en/of opmerkingen kun je altijd geheel vrijblijvend contact  opnemen
 
 
 

Wij willen graag onze sociale beeldende vorming voor iedereen bereikbaar/toegankelijk maken. Daarom hanteren wij een vergoeding die gemiddeld 50% lager is dan  de reguliere werkelijke kosten / overige instellingen.. De bijdrage in deze kosten wordt berekend op jaarbasis en in 12 gelijke termijnen in rekening gebracht.
Bijzondere materialen worden door het atelier kosteloos verstrekt.
Onze gevraagde bijdragen  zijn sinds 2007 NIET verhoogd, ook hebben wij de wettelijke prijsverhogingen/indexering sinds deze datum nooit doorberekend.
Daarnaast liggen deze bijdragen, structureel.  meer dan 50 procent lager dan landelijk algemeen wordt gehanteerd.
In tegenstelling tot overige dagbesteding/activiteiten van (zorg)instellingen mogen de deelnemers hun werk kosteloos meenemen.