Bijdragen
 
 
Bijdragen/donaties per maand
Als stichting met een ideëel karakter zijn wij afhankelijk van subsidies, giften en bijdragen. Wij hanteren geen administratie of inschrijvingskosten.
Je mag altijd 3 á 4 weken kosteloos meedoen om te kijken of het atelier is wat je zoekt.

* Aan elke deelnemer wordt een vaste maandelijkse bijdrage/donatie gevraagd. 
Mensen met een indicatie kunnen een (zorg/arbeid) overeenkomst afsluiten, indien dit niet mogelijk of wenselijk is geldt er een reguliere maandelijkse bijdrage.
Stichting Dogma is hoofdonderaannemer van stichting Pameijer.  Cliënten van stichting Pameijer kunnen hiervoor contact opnemen met hun arrangeur of persoonlijk begeleider(ster).
  
Bijdragen/donaties   (per maand)
 
Met ingang van 01 september 2023 hebben wij helaas de maandbijdragen voor de kinderkunstklas en jeugdgroepen moeten verhogen.
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeugdgroep                     35, 00  euro.  Inclusief dragers en consumpties (koffie/thee/fris)   
                                               Om ook thuis fijn te kunnen tekenen en schilderen draag jezelf de zorg voor je verf en penselen   (Geldt niet voor de proefperiode)
 
Volwassenen  (23+)         53, 00  euro.  Inclusief. consumpties (koffie/thee/fris) 
                                             Om thuis te kunnen werken, en indien je dit zelf wenst  thuis oefeningen uit te voeren, draag jezelf de zorg voor je  dragers , verf en penselen.
 
Voor elk 2e, of volgende deelnemer  aan bovengenoemde groepen, uit  één gezin (zelfde woonadres) vragen wij slechts 50% van de bovenstaande vermelde bijdragen/donaties..
((laagste bijdrage/donatie is hierbij van toepassing.)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Spetters                        Bijdrage wordt conform indicatie berekend overeenkomstig wettelijke NZA/WMO voorwaarden. 
                                               Indien er geen indicatie is verstrekt gelden onderstaande bedragen. Hierbij geld een beperking aan het aantal materialen wat verbruikt mag worden.

                                          (8,6 uren / 2 dagdelen per maand)             60, 50 - euro.    Inclusief   dragers , verf, en gebruik van materialen, consumpties.   
                                          (34 uren / 8,5 dagdelen per maand)          257, 12 - euro.    Inclusief   dragers , verf, en gebruik van materialen, consumpties.
                                  
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan het atelier. Neem daarom altijd Contact met ons op als je door lage inkomsten (bijstand niveau) problemen zou hebben om een (maandelijkse) bijdrage/donatie te voldoen. Je bent altijd welkom. 
Privacy is gewaarborgd, wij verstrekken geen informatie aan derden.
 
 
 
 
Exposities/presentaties
Met regelmaat is er een presentatie of expositie.  Deelname hieraan is altijd op vrijwillige basis.
Hoewel de kosten voor het organiseren van een presentatie/expositie hoog zijn wordt deze niet aan de deelnemers doorberekend zodat iedereen die dat graag wilt gewoon mee kan doen. (Er kan in bijzondere omstandigheden wel om een  geringe vrijwillige bijdrage in de kosten worden gevraagd.)
 
Excursies / dagtripjes
Met regelmaat organiseren wij leuke excursies en uitstapjes naar musea, theater, tentoonstellingen, presentaties en andere leuke locaties.
Deelname hieraan is altijd vrijwillig.
Voor de Spetters (kunstenaars met een beperking)  zijn hier geen kosten aan verbonden.
 
Kunstwerken
Voor de volwassenengroep en de jeugdgroepen geldt, dat alle kunstwerken die je maakt automatisch je eigendom worden.
Voor de verstandelijk gehandicapten kunstgroep / dagbesteding geldt dat alle kunstwerken eigendom van de maker worden met uitzondering van enkele werken waar dit speciaal over afgesproken is.  Dit ten behoeve van de jaarlijkse traditionele expositie.
 
Informatie
Klik hier  voor meer informatie over deelname.
Voor vragen en/of opmerkingen kun je altijd geheel vrijblijvend contact  opnemen
 
 
 

Wij willen graag onze sociale beeldende vorming voor iedereen bereikbaar/toegankelijk maken. Daarom vragen wij een zo laag mogelijke (maandelijkse) bijdrage/donatie.
Gemiddeld 50% lager is dan de reguliere werkelijke kosten / overige instellingen.. De bijdrage/donatie wordt berekend op jaarbasis en in 12 gelijke termijnen voldaan. 
Bijzondere materialen worden door het atelier kosteloos verstrekt.
Onze gevraagde bijdragen/donaties  zijn sinds 2007 NIET verhoogd, 
In tegenstelling tot overige dagbesteding/activiteiten van (zorg)instellingen mogen de deelnemers hun werk kosteloos meenemen.